Rent_car_web

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz (FO a PO platný ŽL, alebo výpis z OR)
 • platný vodičský preukaz ( u skupín, kde je to požadované)
 • platný tretí doklad (pas, karta poistenca, výpis z účtu, sporožíro, elektrina, telefón)
 • Vozidlo sa odovzdáva na adrese Koľajná 6 Bratislava
 • Pristavenie vrámci Bratislavy na miesto žiadateľa je za poplatok 15 EUR
 • Pristavenie mimo Bratislavy dohodou, podľa vzdialenosti
 • Čas prevzatia a odovzdania vozidla je každý pracovný deň od 08:00 do 16:00
 • Prevzatie a odovzdanie mimo pracovných hodín je za poplatok
 • Za prípadné pokuty je zodpovedný nájomca

V prípade opakovaného prenájmu postačuje jeden doklad a to OP, alebo doklad, ktorý ho nahrádza (cestovný pas, ŽL, výpis z OR)

Platby:

 • Prenájom vozidla podľa aktuálneho cenníka
 • Jednorazová – vrátna záloha pri preberaní vozidla
 • Platba možná iba v hotovosti

Vozidlá:

 • Vozidlá sú pravidelne servisované a udržiavané v Našom Maxpneu servise
 • Ponúkame osobné, luxusné, terénne, SUV, 7-8 miestne vozidlá