PODMIENKY

PODMIENKY 

Potrebné doklady:
 • platný občiansky preukaz (FO a PO platný ŽL, alebo výpis z OR)
 • platný vodičský preukaz ( u skupín, kde je to požadovaný)
 • Vozidlo sa odovzdáva na adrese Koľajná 6 Bratislava
 • Pristavenie v rámci Bratislavy na miesto žiadateľa je za poplatok 15 EUR
 • Pristavenie mimo Bratislavy dohodou, podľa vzdialenosti 
 • Čas prevzatia a odovzdania vozidla je každý pracovný deň od 08:00 do 16:00
 • Prevzatie a odovzdanie mimo pracovných hodín je za poplatok
 • Za prípadné pokuty je zodpovedný nájomca
 • V prípade opakovaného prenájmu postačuje jeden doklad a to OP, alebo doklad, ktorý ho nahrádza (cestovný pas, ŽL, výpis z OR)
 • Prenájom vozidla podľa aktuálneho cenníka
 • Jednorazová - vratná záloha pri preberaní vozidla
 • Platba možná iba v hotovosti
 • K prenájmu vozidla automaticky získavate:
 • diaľničnú známku
 • poistenie v rámci EU
 • neobmedzený počet najazdených km
 • výmena vozidla v prípade poruchy
 • možnosť pristavenia vozidla na miesto žiadateľa